Categories

My Cart

Your Shopping Cart is Empty

Ophthalmic Equipment; Slit Lamp Bulbs

Zeiss 20SL 38-13-87
6 Volt 20 Watt
$28.00
Woodlyn Slit Lamp Model HR-1, HR-3, HR-5
12 Volt, 4.2A
$81.00
AO/Reichert Fixation #11583
7.5 Volt, .22A
$1.50
AO/Reichert Slit Lamp #11581
6 Volt, 4.5A
$10.50
Kowa SL-7 Slit-Lamp #L7A26
12 Volt, 30 Watt
$27.00
Neitz SL-J Slip Lamp #L-9
12.5 Volt, 60 Watt
Call for price
Burton L2000
12 Volt, 50 Watt
$20.50
Bausch & Lomb Thorpe Fixation
6 Volt, 2.7A
$1.50
Bausch & Lomb Thorpe Slit Lamp
6 Volt, 25 Watt
$14.50
Mentor Slit Lamp 22-4003
6 Volt, 4.5A
$16.00
Zeiss 30-SL/M 3801-20-7040
12 Volt, 30 Watt
$27.00
Zeiss 100/16/100/25 39-01-53
6 Volt, 25 Watt
$15.50
Topcon Fixation SL-3D Bulb
6 Volt, .2A
$30.50
Topcon SL2D/2E/4E/7E
6 Volt, 20 Watt
$49.00
Topcon 3D/3E/5D/6E
6 Volt, 4.5 amp
$16.00